Praça Doutor Mário Margarido - São Paulo - Bairro: Sé - Cep: 01514-020 - São Paulo.

Praça Doutor Mário Margarido - São Paulo - Bairro: Sé - Cep: 01514-020 - São Paulo

 

 

Outros Endereços:

Avenida Katisutoshi Naito / Alameda Katmandu / Rua Katoji Sogabe / Estrada Katsumata / Rua Katsumi Hoshino / Rua Katsumi Yoshida / Rua Katsushiro Shinohara / Rua Katsuyo Kitauchi / Rua Katsuzo Matsutani /

rodoaco bhte / rua conselheiro ferraz 83 / cep av iguacu 720 reboucas curitiba / bairro rua iria loureiro viana / cep 02731060 / clidet bairro sao paulo /